Hệ thống
PHÂN HẠNG CẤP VIP

Cấp VIP của người chơi được tính tích lũy theo số tiền mà người chơi nạp vào
hệ thống AIVOGAME kể từ 08/09/2020. Tương ứng với các cấp VIP
thì người chơi sẽ được hưởng ưu đãi tương ứng.

true
VIP/Quyền Lợi true true true true true true true true true true
Số % refund 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vipcode tháng
Hỗ trợ VIP 24/24
Quà tặng vật phẩm
Tiệc tri ân AIVOGAME